Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

Du Pont Pioneer hoduje, produkuje i oferuje pełną gamę najwyższej jakości nasion oraz inokulantów do zakiszania i związane z tym usługi klientom w niemal 100 krajach. W Polsce głównym produktem pozostają nasiona kukurydzy, ale coraz większe znaczenia w ofercie firmy mają nasiona rzepaku oraz inokulanty do zakiszania pasz. Według badań firmy Kleffmann, od roku 2008 firma Pioneer niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce wśród zagranicznych firm hodowlano- nasiennych, oferujących nasiona kukurydzy w Polsce, zwiększając z roku na rok swój udział na rynku nasion kukurydzy.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.