Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o. o.

W Kombinacie prowadzone są dwie gałęzie produkcji: roślinna i zwierzęca. Roślinna prowadzona jest na powierzchni 8500 ha (głównie: pszenica ozima, kukurydza na ziarno, rzepak ozimy i buraki cukrowe). Hodowla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej jest podzielona na trzy centra hodowli: Baborów, Krotoszyn i Pilszcz o łącznej ilości 3000 krów. Średnia wydajność mleka od krowy za rok 2013 wyniosła 10 397 kg.

W 2011 r. uruchomiono nowoczesną linię do czyszczenia i zaprawiania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.

Firma współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, prowadzi praktyki dla nauczycieli szkół rolniczych, studentów i uczniów szkół zawodowych. Oferta handlowa obejmuje: materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych, żywiec wołowy, kwalifikowany materiał siewny pszenicy ozimej oraz duże, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Przeszło rok temu do KR Kietrz włączono Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie, zwiększając ogólną powierzchnię do poziomu 9200ha i poszerzając ofertę handlową o sprzedaż klaczy, ogierów, wałachów oraz młodzieży rasy huculskiej, naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczkami, a zimą kuligi, cały rok rajdy konne. Spółka dysponuje komfortowym hotelem „Gościniec Jaśmin” oferującym 55 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 os. oraz apartamentach 2 i 4 os. Na terenie ośrodka znajduje się również karczma łemkowska oferująca produkty i wyroby regionalne, służąca jako miejsce różnego rodzaju spotkań integracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.