BIOCHEM Sp. J. S. Jabłoński D. Czyż

Przedsiębiorstwo od przeszło 15 lat pomaga w zaopatrzeniu producentów rolnych w artykuły niezbędne do nowoczesnej i wydajnej produkcji rolnej. Firma posiada partnerów biznesowych w kraju i zagranicą. Spółka specjalizuje się w środkach ochrony roślin, nawozach sztucznych i mineralnych, materiale siewnym, obrocie płodami rolnymi i doradztwie rolniczym. Ponadto, firma oferuje kompletny asortyment służący ochronie roślin (zaprawy nasienne, herbicydy, fungicydy, środki do zwalczania szkodników magazynowych, regulatory wzrostu, desykanty).

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.