IV SESJA: 11.20 – 13.00

IV SESJA: 11.20 – 13.00

11.20 – 11.40 Referat 16: Efekty oddziaływania biologicznych metod na rewitalizację terenów rolniczych w Czechach – mgr Adrián Czernik, Biolog, Republika Czeska

11.40 – 12.00 Referat 17: Reakcja lasów na suszę w zmieniających się warunkach środowiska

– prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

w Krakowie

12.00 – 12.20 Referat 18: Stosowanie środków ochrony roślin i mieszanie agrochemikaliów w warunkach suszy – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, przewodniczący komisji ds. SOR przy MRiRW

12.20 – 12.40 Referat 19: Sucho v polnohospodarstve a v krajinie. Integracia a mitigacia uloh. Susza w rolnictwie i środowisku. Integracja i rozdział środków prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

12.40 – 13.00 Referat 20: Mechanizmy zapobiegające suszy w kontekście płatności w ramach

systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Robert Frączyk, Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.