II SESJA: 15.40 – 17.20

II SESJA: 15.40 – 17.20

15.40 – 16.00 Referat 6: Skutki suszy w glebieprof. dr hab. inż. Marek Ryczek, dr hab. inż. Sławomir Klatka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

16.00 – 16.20 Referat 7: Przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski,

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, dr hab. inż. Tomasz Kowalik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

16.20 – 16.40 Referat 8: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na retencjonowanie wody w glebie

– dr inż. Łukasz Borek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

16.40 – 17.00 Referat 9: Melioracje nawadniające na gruntach ornych w Polsce prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

17.00 – 17.20 Referat 10: Przeciwdziałanie suszy w  praktyce na przykładzie Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego ,,Agromax’’ sp. z o.o. w Raciborzu – mgr inż. Henryk Kaliciak

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.