I SESJA: 13.30 – 15.10

I SESJA: 13.30 – 15.10

13.30 – 13.50 Referat 1: Konferencja Naukowo-Techniczna (2015r.): Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom – podsumowanie – dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

13.50 – 14.10 Referat 2: Susza na tle zmian klimatu – trendy i przewidywania – dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

14.10 – 14.30 Referat 3: System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG – Puławy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

14.30 – 14.50 Referat 4: Możliwości przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie w kontekście ustawy Prawo Wodnemgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

14.50 – 15.10 Referat 5: Gospodarcze i ekonomiczne skutki suszy w Polsce – dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.