Dyskusja i podsumowanie. Zakończenie konferencji.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.