Prezentacje wszystkich prelegentów

Prezentacje wszystkich prelegentów

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami oraz wnioskami, które były omawiane podczas III Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 20-21 lutego w Zakrzowie. Niestety, kilka prezentacji nie jest dostępnych w formie pdf.

Referat 1: Konferencja Naukowo-Techniczna (2015r.): Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom – podsumowanie – dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 2: Susza na tle zmian klimatu – trendy i przewidywania – dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 3: System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG – Puławy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

Referat 4: Możliwości przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie w kontekście ustawy Prawo Wodnemgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Referat 5: Gospodarcze i ekonomiczne skutki suszy w Polsce – dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Referat 6: Skutki suszy w glebieprof. dr hab. inż. Marek Ryczek, dr hab. inż. Sławomir Klatka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 7: Przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, dr hab. inż. Tomasz Kowalik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 8: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na retencjonowanie wody w glebie – dr inż. Łukasz Borek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 9: Melioracje nawadniające na gruntach ornych w Polsce prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Referat 10: Przeciwdziałanie suszy w praktyce na przykładzie Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” sp. z o.o. w Raciborzumgr inż. Henryk Kaliciak

Referat 11: Zwiększenie dostępności wody glebowej poprzez dobór odpowiedniej technologii uprawy i siewu prof. dr hab. inż. Tomasz Piskier, Politechnika Koszalińska

Referat 12: Odporność roślin a wyżarzanie słoneczne. Zmiany w strukturze zasiewów w warunkach suszy – dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC in Agriculture

Referat 13: Nawożenie dolistne w warunkach stresu – suszy – mgr inż. Maciej Bachorowicz, Ekoplon

Referat 14: Wpływ suszy na wartość pokarmową pasz objętościowych – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 15: Dyrektywa azotanowa (procedowanie, dokumentacja). Budowanie algorytmów dla rzepaku, buraków cukrowych, pszenicy i kukurydzy – przykłady – mgr inż. Mariola Piotrowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Referat 17: Reakcja lasów na suszę w zmieniających się warunkach środowiska – prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 18: Stosowanie środków ochrony roślin i mieszanie agrochemikaliów w warunkach suszy – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, przewodniczący komisji ds. SOR przy MRiRW

Referat 19: Sucho v polnohospodarstve a v krajinie. Integracia a mitigacia uloh. Susza w rolnictwie i środowisku. Integracja i rozdział środków prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Referat 20: Mechanizmy zapobiegające suszy w kontekście płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Robert Frączyk, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie

Wnioski

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.