PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE OD LAT

PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE OD LAT

 

Tego typu konferencji w Polsce nie było od kilku lat – w ten sposób prof. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opisuje konferencję naukowo-techniczną pt. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom”. Jej uczestnicy rozmawiać będą o problematyce, która – mimo że bardzo istotna – od dłuższego czasu jest pomijana w dyskursach naukowych i branżowych.

Organizatorami wydarzenia są firma Agromax z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 19-20 lutego w Szonowicach k. Raciborza (woj. śląskie). Wybór miejsca spotkania nie jest przypadkowy – ze zjawiskiem erozji wodnej, czyli procesem niszczenia i zmiany rzeźby powierzchni terenu przez wodę, zmagają się rolnicy z powiatu raciborskiego, a zwłaszcza mieszkańcy gminy Rudnik, na terenie której mieszczą się Szonowice.

Problem ten nie dotyczy jednak wyłącznie Śląska. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, kierownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zwraca uwagę, że zjawisko erozji występuje również m.in. w rejonie Lublina, Sandomierza, Opatowa, a także w Krakowie i Miechowie.
Podziwiany przez turystów Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu także jest efektem erozji – mówi prof. K. Ostrowski i wyjaśnia przyczyny oraz następstwa tego procesu. – Erozja wodna to zjawisko zachodzące pod wpływem opadów o dużym natężeniu, występujące głównie na glebach lessowych i terenach mocno urzeźbionych. Ten istotny problem występuje w Polsce i wpływa negatywnie, m.in. na rolnictwo i gospodarkę wodną. Niepożądanym skutkiem erozji jest nie tylko wymywanie z gleby najwartościowszych składników, ale także szkody powodowane przez spływające lawiny błotne – wyjaśnia prof. Krzysztof Ostrowski.

Erozja wodna, mimo jej negatywnych następstw, jest tematem zaniedbywanym w dyskusjach branżowych i naukowych. Konferencja organizowana przez firmę Agromax i Uniwersytet Rolniczy jest odpowiedzią na potrzebę zainteresowania erozją wodną praktyki rolniczej i środowiska naukowego w celu opracowywania sposobów jej zapobiegania. Jak podkreśla prof. Ostrowski, zjawisko wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Organizatorom udało się zaprosić do współpracy przedstawicieli ośrodków naukowych z Wrocławia, Lublina i Krakowa, którzy omówią przyczyny, metody badania i sposoby zapobiegania skutkom erozji. W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich woj. małopolskiego i śląskiego oraz Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także reprezentanci Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy przybliżą uczestnikom możliwości i mechanizmy zapobiegania erozji. W programie dwudniowego wydarzenia zaplanowano także wyjazd w teren.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia adresowanego do producentów rolnych i firm z sektora rolnictwa, w tym jego program, można znaleźć na stronie internetowej konferencji, pod adresem www.agromax-konferencje.pl.

Honorowy patronat nad konferencją sprawują: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz mgr inż. Bogusław Berka – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” spółki z o.o. w Raciborzu.

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.