Patronat honorowy

Patronat honorowy:

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ministyertstwo400x300

Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski

wojewoda_malopolski400x300

Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski

wojewoda_slaski400x300

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

      malopolski_marszalek400x300

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

slaski_marszalek400x300

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego

opolski_marszalek400x300

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego

starostwoi400x300

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uczelnia_400x300

mgr inż. Bogusław Berka – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” spółki z o.o. w Raciborzu

 

agromax_400x300

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.