Komitet organizacyjno – naukowy

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” spółka z.o.o:

mgr inż. Bogusław Berka – Przewodniczący

inż. Aleksandra Nowicka

Barbara Rolnik

Aleksandra Dik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

dr inż. Edyta Kruk – Przewodnicząca

dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec

 

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePrzewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Piskier, Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Marek Ryczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC in Agriculture

dr inż. Łukasz Borek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

mgr inż. Maciej Bachorowicz, Ekoplon

mgr inż. Bogusław Berka, Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” spółka z o.o.

mgr Adrián Czernik, Biolog, Republika Czeska

mgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

mgr inż. Henryk Kaliciak, Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” spółka z o.o.

mgr inż. Mariola Piotrowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Robert Frączyk, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.