O konferencji

Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” spółka z o.o. w Raciborzu oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają Państwa na Konferencję Naukowo – Techniczną pt.: Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? 

Celem konferencji, w oparciu o przedstawione na niej referaty i szeroką dyskusję, jest wypracowanie wniosków dotyczących trwającej nie tylko w naszym kraju suszy, istotnego problemu nurtującego polskie rolnictwo i jego konsekwencji dla konsumentów żywności i całej gospodarki.

Czy i jak można im przeciwdziałać? Jakie podjąć kroki? Gdzie szukać rozwiązań? – podczas tej Konferencji podejmiemy próbę odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań.

Udział w tym wydarzeniu wezmą eksperci, zarówno praktycy jak i naukowcy, a przede wszystkim liczna reprezentacja rolników i producentów rolnych.

* * *

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu

Wiodące przedsiębiorstwo w branży rolniczej powiatu raciborskiego. Istnieje od 1993 roku. AGROMAX gospodaruje na areale liczącym łącznie 2620 ha użytków rolnych, znajdujących się na terenie 4 gmin powiatu raciborskiego: Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice i Racibórz (tu mieści się też siedziba firmy). Dominuje towarowa produkcja roślinna (ok. 60% przychodów), tj. pszenicy, kukurydzy na ziarno, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja pasz z kukurydzy, lucerny i traw dla produkcji zwierzęcej. Pozostała część przychodów pochodzi z produkcji zwierzęcej, w szczególności z uruchomionej w 2007 r. w Wojnowicach (gm. Krzanowice) fermy bydła mlecznego z ponad 1000 sztuk zwierząt. W 2014 roku AGROMAX uhonorowano Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Firma jest także laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Państwowa Uczelnia Wyższa w Krakowie powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza – stanowiła wówczas integralną część Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 roku przemianowano ją na Akademię Rolniczą i nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie, tym samym jest on jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 18 kierunków, 45 specjalności, na których kształci się ok. 9 tysięcy studentów. Do wyboru jest także 32 rodzajów studiów podyplomowych.

 

.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.