Gazeta pokonferencyjna już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się z gazetą pokonferencyjną dotyczącą Konferencji Naukowo – Technicznej pn. “Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”.  W gazecie m. in. relacja ze spotkania, galeria zdjęć, wywiady z uczestnikami a także opis konferencji prasowej, która odbyła się 5 marca. Zapraszamy do lektury!

 

Konferencja prasowa dotycząca wniosków

Wnioski z Konferencji Naukowo – Technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?” stały się doskonałym impulsem do zorganizowania konferencji prasowej. Spotkanie odbyło się 5 marca w siedzibie firmy „Agromax” w Raciborzu.

DSC_1571

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele mediów z okolicy Raciborza a także Kędzierzyna – Koźla oraz Opola. Podczas konferencji prasowej dziennikarze mięli okazję do poruszenia nurtujących kwestii oraz dyskusji o problemie suszy, o którym mowa była podczas dwudniowego sympozjum w Zakrzowie. W przedsięwzięciu udział wzięli prezes przedsiębiorstwa „Agromax” Bogusław Berka, prof. Marek Ryczek, dr Edyta Kruk oraz dr Krzysztof Gawęcki.

Spotkanie zainicjowano odczytaniem ostatecznej wersji wniosków, którego dokonał prof. Marek Ryczek. – Temat jest szeroki, zdajemy sobie sprawę, że te ogólne stwierdzenia po głębszej analizie dają mnóstwo pytań. Obecnie mamy klasyczny przykład końca zimy a wystarczających zapasów wody nie ma. Ruszyły pierwsze rolnicze prace, ale już wiemy, że będzie duży problem z suszą w tym roku – powiedział na wstępnie Bogusław Berka, prezes przedsiębiorstwa „Agromax” w Raciborzu.

Zgromadzeni dziennikarze dopytywali o wiele kwestii, m. in. ceny wody w najbliższym czasie, inwestycje związane z budową dużych zbiorników gromadzących zapasy wody w Polsce a także meliorację czy program retencji. – Musimy w niedalekiej przyszłości liczyć się z coraz większymi ograniczeniami w możliwościach wykorzystania wody w życiu codziennym – powiedział prof. Marek Ryczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Inicjatorzy konferencji wielokrotnie wspominali, że nastąpiła zmiana klimatu, więc susza jest już faktem i należy podjąć różne działania w celu przeciwdziałania jej skutkom a także poszukać nowych narzędzi.

– Jeśli chodzi o zasoby wody w Polsce to, jak się szacuje, jesteśmy porównywani z Egiptem, czyli krajem, w którym jest bardzo sucho – dodał prof. Marek Ryczek z krakowskiej uczelni. Stąd też, jak można było usłyszeć podczas spotkania, wodą trzeba zacząć odpowiednio i racjonalnie gospodarować.

Jak zapewniają pomysłodawcy inicjatywy wnioski przekazano nie tylko dziennikarzom oraz podmiotom związanym z szeroko pojętą branżą rolniczą, ale także mają zostać wysłane do władz i wszystkich gmin w Polsce.

DSC_1585 DSC_1587 DSC_1610

Ostateczna wersja wniosków z Konferencji

Jednym z najważniejszych punktów Konferencji były wnioski, które opracowywał powołany specjalnie na tę okoliczność zespół. Podczas podsumowania zostały one zaprezentowane szerokiemu gronu rolników oraz poddane głosowaniu. Wszystkie postulaty zostały zaakceptowane.

DSC_0369

Wnioski z konferencji “Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”

Zakrzów 20-21 lutego 2019 r.

 1. Przedstawione podczas konferencji referaty potwierdziły słuszność podjętego tematu “Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”. Wykazano, że zjawisko suszy występuje coraz częściej ze zwiększającą się intensywnością i na coraz większej powierzchni naszego kraju. Zjawisko to powinno być wpisane w codzienny harmonogram naszych działań w następujących obszarach: polityka rolna, jednostki doradcze i uczelnie”.

 2. Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i bezpośrednich zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i lokalne społeczności. W walce z suszą potrzebne są działania długofalowe i strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania jej skutków. W działaniach legislacyjnych jednostek rządowych i samorządowych istnieje pilna potrzeba określenia konkretnych działań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

 3. Zakres gospodarczych, środowiskowych i ekonomicznych skutków suszy oraz społeczne zapotrzebowanie, stwarza konieczność utworzenia “Narodowego programu walki z suszą”.

 4. Przygotowywany pierwszy w historii ogólnopolski Plan Rozwoju Retencji, wpisuje się w potrzebę walki ze zjawiskiem suszy, zakłada on bardzo szerokie i kompleksowe podejście do jego realizacji, czyli duża retencja, mała retencja i mikroretencja. Działania mające na celu zwiększenie retencji wpisują się w cele polityki UE, które wynikają miedzy innymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

 5. Susza jest problemem socjo-ekonomicznym. Rysuje się konieczność współpracy na poziomie regionalnym Czech, Polski i Słowacji pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i samorządowymi w celu wymiany doświadczeń każdego z tych krajów.

 6. Obowiązująca w Polsce Ustawa Prawo Wodne największy nacisk kładzie na realizację Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje we współpracy z właściwymi resortami.

 7. Przygotowanie polskiego rolnictwa na nadchodzące zmiany klimatyczne jest pilnie potrzebne i wymaga zaangażowania nie tylko administracji rządowej i samorządowej, ale również samych użytkowników wód, których decyzje wpływają na ilość i jakość wody na obszarach wiejskich.

 8. Rolnictwo może realizować lepsze wykorzystanie zasobów wody opadowej poprzez ograniczenie odpływu powierzchniowego i wgłębnego, wykorzystanie pojemności wodnej profilu i zmniejszenie nieprodukcyjnego parowania z powierzchni gleby. W sumie zabiegi rolnicze są w stanie do pewnego stopnia wpływać na wszystkie elementy bilansu wodnego gleby: przychód, rozchód i retencję.

 9. Ograniczenie odpływu powierzchniowego i ułatwienie wsiąkania wody w głąb profilu na glebach ciężkich można osiągnąć przez poprawne stosowanie zabiegów agrotechnicznych: płytszej podorywki, głęboszowania, uprawy bezorkowej z pogłębiaczem, powodujących likwidację nadmiernego zagęszczenia podłoża (podeszwy płużnej).

 10. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zintegrowania nawożenia z zawartością wody w glebie. Niewłaściwe stosunki powietrzno-wodne w glebie w połączeniu z nieprawidłowym nawożeniem mogą spowodować spadek plonu i wtórne pogorszenie żyzności gleby.

 11. Wnioskuje się o nie wprowadzanie administracyjnych, zbyt szczegółowych regulacji prawnych w celu ograniczenia niekorzystnych zapisów, dla sprawnego funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw rolnych i leśnych w Polsce (dotyczy m. in. terminów nawożenia oraz kwestii poplonów).

Wnioski opracował zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

prof. dr hab. inż. Marek Ryczek

dr inż. Edyta Kruk

dr inż. Ryszard Bandurowski

dr inż. Krzysztof Gawęcki

Media o konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji o wydarzeniu.

Zestawienie aktualizowane jest na bieżąco.

screeny

You Tube:

Zapraszamy do zapoznania się filmem poświęconym Konferencji, który przygotował Henryk Wawer z Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia >> link tutaj>>
susza_ps_film

Prasa:

15.03.2019 Dziennik Nowa Trybuna Opolska: Nawet ziemniaków nie będziemy mogli w regionie uprawiać?

12.03.2019 tygodnik Nowiny Raciborskie: Susza jest jak choroba, działa jak rak

06.03.2019 Dwutygodnik Gazeta Informator: Niedobór wody tematem debat w Zakrzowie

05.03.2019 tygodnik Nowiny Raciborskie: Dyskutowali o ratowaniu polskiego rolnictwa przed suszą

15.03.19_NTO_nawet_ziemniakow_nie_beziemy_mogli_uprawiac

nowiny_susza

Gazeta_Informator_susza

Nowiny_Dyskutowali o...-1

 

Internet:

10.03.2019 kanał YouTube Nasza Śląska Wieś odcinek 6/2019 – Mamy poważny problem z niedoborem wody w Polsce

7.03.2019 portal Raciborz.com.pl Problem suszy w Polsce – wnioski z konferencji

07.03.2019 portal Środowisko.pl Susza jest jak rak – zabija!

7.03.2019 portal Rolnictwo.com Wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”

06.03.2019 portal Nasz Racibórz Susza zabija niczym rak – wnioski z konferencji
06.03.2019 portal Pierwszy Portal Rolny Wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”

06.03.2019 portal Wiadomości Rolnicze Wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”

06.03.2019 portal Nowoczesna Farma Wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutakmi suszy?”

06.03.2019 Radio Vanessa Naukowcy przedstawili wnioski po konferencji w Zakrzowie

05.03.2019 portal Nowoczesna Uprawa Trzeba zatrzymać wodę!

05.03.2019 portal KK24 Rozmawiali o problemie suszy. Ogólnopolska konferencja w GOSiR w Zakrzowie

02.03.2019 portal Środowisko.pl Mamy poważny problem w niedoborem wody w Polce – o suszy, i nie tylko, debatowano w Zakrzowie

01.03.2019 Pierwszy Portal Rolny Mamy poważny problem w niedoborem wody w Polce – o suszy, i nie tylko, debatowano w Zakrzowie

28.02.2019 portal Rolnictwo.com Mamy poważny problem w niedoborem wody w Polce – o suszy, i nie tylko, debatowano w Zakrzowie

28.02.2019 portal Nasz Racibórz Poważny problem z niedoborem wody w Polsce

27.02.2019 portal Trmew.pl Podsumowania konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”

26.02.2019 portal Życie Rolnika Konferencja dotycząca suszy wzbudziła wyjątkowo duże zainteresowanie

25.02.2019 portal Raport Rolny Konferencja poświęcona suszy już za nami

25.02.2019 portal Nowoczesna Farma Konferencja poświęcona suszy już za nami

25.02.2019 portal Nowoczesna Farma Pierwszy dzień konferencji za nami

22.02.2019 radio Vanessa III Konferencja poświęcona suszy już za nami

22.02.2019 portal Pierwszy Portal Rolny Konferencja poświęcona suszy zapisała się na kartach historii

22.02.2019 portal Naszraciborz.pl Konferencja poświęcona suszy już za nami

24.02.2019 TVP Opole – Dotkliwe skutki suszy i powodzi

22.02.2019 portal Nowiny.pl Dyskutowali o ratowaniu polskiego rolnictwa przed skutkami suszy

22.02.2019 strona Senatora Adama Gawędy Konferencja naukowo-techniczna jak ratować polskie rolnictwo

21.02.2019 Radio Doxa Naukowcy o ochronie przed suszą

21.02.2019 radio Vanessa Jak ratować polskie rolnictwo – dziś drugi dzień konferencji

21.02.2019 portal Przedsiębiorca Rolny Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy

21.02.2019 portal Rolnictwo.com Pierwszy dzień konferencji za nami

21.02.2019 portal Naszraciborz Pierwszy dzień konferencji dotyczącej suszy za nami

20.02.2019 portal Agropolska Zastanawiają się jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy

 

Mamy poważny problem z niedoborem wody w Polsce – o suszy, i nie tylko, debatowano w Zakrzowie

Ratunku przed suszą nie ma, zacznijmy bić na alarm zanim będzie za późno. Za kilka lat niektórych gatunków roślin, uznawanych za pospolite, może zabraknąć. Koszty suszy odczujemy wszyscy i będziemy za nie słono płacić – niestety nie jest to scenariusz filmu, lecz najbliższej przyszłości, jaka nas czeka. Dziś w Polsce mało kto zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu. Dlaczego? Bo hasło „susza” stało się ogólnikiem, podobnie jak globalne ocieplenie czy zmiany klimatyczne, kojarzone z odległymi zakątkami ziemskimi. Co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem i, przede wszystkim, jak sobie z nim radzić – m. in. na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas Konferencji Naukowo – Technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która w dniach 20-21 lutego odbyła się w Zakrzowie.

Problem socjoekonomiczny

Susza poważnie zagraża nie tylko rolnictwu i osobom bezpośrednio związanym z branżą, ale dotknie wszystkich sektorów gospodarki i całego społeczeństwa. Stanowi problem socjoekonomiczny. Takiego określenia użył podczas zakrzowskiej konferencji prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, który w swym wystąpieniu podkreślił, że zjawisko suszy nie zna granic terytorialnych, powinno być przedmiotem międzynarodowej współpracy.

Powód – skutki suszy przełożą się na radykalne zmiany w każdej dziedzinie, gdyż dostęp do wody i żywności to jeden z najważniejszych i podstawowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Już teraz wiadomo, że wkrótce może zabraknąć niektórych warzyw i owoców, za te, które będą dostępne, trzeba będzie płacić wysoką cenę, być może będziemy musieli zmienić nasz styl życia i codzienne przyzwyczajenia.

Trzeba o tym mówić

Nie chodzi bynajmniej o straszenie suszą czy wyliczanie jej konsekwencji, a o to, by zacząć o tym głośno rozmawiać. – Trzeba problem wody zacząć traktować bardzo poważnie, bo ona okazuje się najważniejszym czynnikiem, a za chwilę może stać się towarem deficytowym i przez to bezcennym. Nie dotyczy on tylko rolnictwa, ale będzie miał przełożenie na każdą dziedzinę życia i gospodarki. – komentuje Bogusław Berka, prezes Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza, pomysłodawca inicjatywy.

W Zakrzowie zgromadziło się liczne grono rolników, naukowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz osób i firm związanych z rolnictwem, łącznie ponad pół tysiąca osób. Wśród nich znalazł się także Senator RP Adam Gawęda, który podkreślił wagę problemu. – To bardzo ważna konferencja, która dotyka sprawy niezwykle istotnej z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale również ochrony naszych ziem. Senator uczestniczył w obydwu dniach konferencji. Po pierwszym dniu udał się do Warszawy na spotkanie z ministrem rolnictwa, któremu, jak zapewnił, przekazał informacje z przebiegu obrad w Zakrzowie.

Naukowcy i praktycy wspólnie przeciwko problemowi

W Zakrzowie spotkali się przedstawiciele świata akademickiego oraz praktycy, którzy wspólnie pochylili się nad problemem suszy. Podczas dwóch dni można było wysłuchać łącznie 19 referatów wygłoszonych przez specjalistów oraz naukowców z całej Polski, od Koszalina aż po Kraków. Warto dodać, że w konferencji, na zaproszenie organizatorów, udział wzięli także naukowcy ze Słowacji, którzy wzbogacili spotkanie o doświadczenia z własnych regionów. Tym samym inicjatywa zyskała rangę międzynarodowej.

Dwudniową konferencję honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski i Małopolski, Marszałkowie województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego a także Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezes Zarządu „Agromax” i Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wnioski z konferencji

Dwudniowe przedsięwzięcie było okazją do wielowymiarowego omówienia suszy – liczący ponad 20 osób Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Ostrowskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił kilkanaście referatów. Zwieńczeniem konferencji były przedstawione wnioski, które zaprezentował zespół fachowców. Wszystkie przedstawione postulaty zostały poddane pod głosowanie uczestników konferencji. Wśród przyjętych wniosków możemy przeczytać, że:

 • susza, jako zjawisko powszechne, powinno być wpisane w codzienny harmonogram działań w obszarach związanych z rolnictwem;
 • stanowi ona jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk oddziałujących na środowisko naturalne a do walki z nią konieczne są posunięcia długofalowe i właściwie zaprojektowane;
 • wdrażane są realne kroki, których celem jest minimalizowanie skutków suszy, działania te są wynikiem podejmowanych ustaw oraz realizowania polityki zgodnej z dyrektywami UE;
 • zaangażowanie w rozwiązanie problemu wymagane jest nie tylko od osób bezpośrednio związanych z tematem, ale również od każdego użytkownika wody;
 • konieczne jest wprowadzanie zabiegów agrotechnicznych wspomagających walkę z suszą;
 • powinno ograniczyć się niejasne i skomplikowane regulacje dotyczące uprawy ziem;
 • należy podjąć działania we współpracy z najbliższymi partnerami zagranicznymi – Czechami i Słowacją.

Konieczne stanowcze kroki

Ubiegłoroczna susza dotknęła niemal 90 proc. gmin w Polsce i przyniosła straty opiewające na miliardy złotych. Dlatego każda próba rozwiązania tego problemu, przynajmniej częściowo, jest działaniem niewątpliwie ważnym i godnym naśladowania. Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce gromadzimy jedynie 6 proc. wody, która odpływa z obszaru naszego kraju, a moglibyśmy gromadzić nawet 15 proc. – Potrzebne są działania, które powinny być odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, zrealizowane i eksploatowane, gdyż tego problemu nie rozwiąże się z dnia na dzień. Dlatego trzeba podjąć bardzo stanowcze kroki, które pozwolą na realizację przedsięwzięć związanych z budową zbiorników wodnych w krótszym czasie – mówił prof. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, współorganizator konferencji, odpowiedzialny za stronę naukową przedsięwzięcia.

Szansa na poprawę sytuacji

Z pewnością istotną kwestią jest także brak odpowiedniej liczby zbiorników gromadzących wodę, których w naszym kraju jest niewiele a ich budowa trwa bardzo długo. Problem z opadami polega bowiem nie na tym, że cierpimy na ich brak, ale na zmianie rozkładu rocznego opadów. Stąd też obserwujemy w ciągu roku susze przy jednoczesnym występowaniu powodzi – Warto pamiętać, że obecnie jest przygotowywany program przeciwdziałania skutkom suszy. Jeżeli to tempo, które zostało w nim przedstawione zostanie dotrzymane, to możemy mieć nadzieję na poprawę sytuacji, jeśli nie – czekają nas ciężkie czasy i przede wszystkim bardzo duże straty finansowe, które niestety już dziś widzimy – dodaje prof. K. Ostrowski z krakowskiej uczelni.

Współpraca przynosi efekty

Wydarzenie zorganizowało Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Warto dodać, że była to kolejna wspólna inicjatywa uczelni z raciborską firmą. Współpraca ta zaczęła się wiele lat temu i zaowocowała nie tylko zorganizowaniem trzech konferencji branżowych poświęconych tematyce wody, ale także prowadzeniem badań – „Agromax” udostępnia pola i uprawy na prowadzone doświadczenia przez naukowców. Poprzednie konferencja, która odbyła się w 2015 roku i dotyczyła erozji wodnej jest tego doskonałym przykładem. Wnioski wypracowane podczas spotkania stanowiły impuls wprowadzenia do praktyki uprawy bezorkowej, z myślą o polach z dużym spadkiem, dochodzącym nawet do 30 0, którą „Agromax” zastosował na użytkowanych gruntach.

Co dalej?

Mamy problem z niedoborem wody i musimy nauczyć się z tym żyć. Konferencja z udziałem szerokiego grona naukowców i praktyków stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji na temat suszy, która niewątpliwie powinna przetoczyć się przez nasz kraj. Dlatego też wypracowane podczas konferencji wnioski zostaną przekazane władzom samorządowym i rządowym.

Prezentacje wszystkich prelegentów

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami oraz wnioskami, które były omawiane podczas III Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 20-21 lutego w Zakrzowie. Niestety, kilka prezentacji nie jest dostępnych w formie pdf.

Referat 1: Konferencja Naukowo-Techniczna (2015r.): Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom – podsumowanie – dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 2: Susza na tle zmian klimatu – trendy i przewidywania – dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 3: System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG – Puławy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

Referat 4: Możliwości przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie w kontekście ustawy Prawo Wodnemgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Referat 5: Gospodarcze i ekonomiczne skutki suszy w Polsce – dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Referat 6: Skutki suszy w glebieprof. dr hab. inż. Marek Ryczek, dr hab. inż. Sławomir Klatka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 7: Przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, dr hab. inż. Tomasz Kowalik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 8: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na retencjonowanie wody w glebie – dr inż. Łukasz Borek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 9: Melioracje nawadniające na gruntach ornych w Polsce prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Referat 10: Przeciwdziałanie suszy w praktyce na przykładzie Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” sp. z o.o. w Raciborzumgr inż. Henryk Kaliciak

Referat 11: Zwiększenie dostępności wody glebowej poprzez dobór odpowiedniej technologii uprawy i siewu prof. dr hab. inż. Tomasz Piskier, Politechnika Koszalińska

Referat 12: Odporność roślin a wyżarzanie słoneczne. Zmiany w strukturze zasiewów w warunkach suszy – dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC in Agriculture

Referat 13: Nawożenie dolistne w warunkach stresu – suszy – mgr inż. Maciej Bachorowicz, Ekoplon

Referat 14: Wpływ suszy na wartość pokarmową pasz objętościowych – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 15: Dyrektywa azotanowa (procedowanie, dokumentacja). Budowanie algorytmów dla rzepaku, buraków cukrowych, pszenicy i kukurydzy – przykłady – mgr inż. Mariola Piotrowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Referat 17: Reakcja lasów na suszę w zmieniających się warunkach środowiska – prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referat 18: Stosowanie środków ochrony roślin i mieszanie agrochemikaliów w warunkach suszy – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, przewodniczący komisji ds. SOR przy MRiRW

Referat 19: Sucho v polnohospodarstve a v krajinie. Integracia a mitigacia uloh. Susza w rolnictwie i środowisku. Integracja i rozdział środków prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Referat 20: Mechanizmy zapobiegające suszy w kontekście płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Robert Frączyk, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie

Wnioski

Konferencja poświęcona suszy zapisała się na kartach historii. Międzynarodowe wydarzenie podczas dwóch dni zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników.

Konferencja przerosła nasze oczekiwania, zarówno zainteresowanie, liczba uczestników, wysoki poziom referatów jak i wypracowane już dziś wnioski – podkreśla Bogusław Berka, prezes firmy „Agromax” z Raciborza, pomysłodawca i współorganizator III Konferencji Naukowo – Technicznej pn. „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbyła się 20 i 21 lutego w Zakrzowie.

Dwa dni inspirujących spotkań, przydatnych informacji oraz ciekawych rozwiązań – tak w skrócie można podsumować III Konferencję Naukowo – Techniczną „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”. W Zakrzowie spotkali się zarówno praktycy jak i naukowcy z branży rolniczej, którzy wspólnie pochylili się nad problemem suszy.

Susza jest poważnym problemem i wyzwaniem ale po tym, co tutaj widzę wiem, że jesteśmy w stanie z tym realnie walczyć i temu przeciwdziałać. Po rozmowie z Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim chciałbym przekazać Państwu pozdrowienia i życzyć owocnych obrad oraz zapewnić, że program dla rolnictwa będzie tym, który szuka najlepszych rozwiązań – zapewnił Senator RP Adam Gawęda.

Spotkanie zainicjowano referatem dr inż. Edyty Kruk podsumowującym działania realizowane po ostatniej konferencji poświęconej erozji wodnej, która odbyła się w 2015r. Organizatorzy wielokrotnie podkreślali znaczącą rolę, specjalnie powołanego na tę okoliczność, zespołu złożonego z wysokiej klasy fachowców. Dzięki temu możliwe jest wypracowywanie odpowiednich działań, które stopniowo wdrażane pomagają znaleźć rozwiązania na nurtujące rolników kwestie. Potwierdzeniem tych słów jest prowadzenie przez firmę „Agromax” wraz z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie badań opartych na wnioskach z poprzedniej konferencji.

Warto wspomnieć, że w Polsce gromadzimy jedynie 6% wody, która odpływa z obszaru naszego kraju. Potencjalnie mówi się, że moglibyśmy gromadzić nawet 15% tego odpływu. Dlatego podjęcie odpowiednich działań jest konieczne – Potrzebne są działania, które powinny być odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, zrealizowane i eksploatowane, gdyż tego problemu nie rozwiąże się z dnia na dzień. Dlatego trzeba podjąć bardzo stanowcze kroki, które pozwolą na realizację przedsięwzięć związanych z budową zbiorników wodnych w krótszym czasie – mówił prof. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, współorganizator konferencji.

Podczas dwóch dni uczestnicy mogli wysłuchać łącznie 19 referatów wygłoszonych przez specjalistów oraz naukowców, którzy do tematu suszy podeszli wielowymiarowo. Kilka prelekcji dotyczyło szczegółowego omówienia problemu suszy w obliczu globalnych zmian klimatu. Sporo uwagi poświęcono na analizę jej skutków w rolnictwie – z perspektywy ekonomicznej, gospodarczej i przyrodniczej. Ponadto uczestnicy mogli przyjrzeć się bliżej ogólnopolskiemu Systemowi Monitoringu Suszy oraz poznać systemowe i prawne rozwiązania wspomagające ograniczanie problemu. Nie zabrakło również przykładów przeciwdziałania suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Warto dodać, że w konferencji, na zaproszenie organizatorów, udział wzięli także naukowcy ze Słowacji, którzy wzbogacili spotkanie o doświadczenia z własnych regionów. Tym samym inicjatywa zyskała rangę międzynarodowej.

Niezbędnym elementem spotkana były wnioski, które opracowywał powołany specjalnie na tę okoliczność zespół. Podczas podsumowania zostały one zaprezentowane szerokiemu gronu rolników – Jak można było to wyraźnie odczuć przekrój tematów, które dotyczyły suszy był bardzo szeroki. Susza to nie tylko brak opadów ale także zasoby wodne w glebie, działania jakie mogą podjąć rolnicy w celu oszczędnego użytkowania wody ale również kroki, które należy zapoczątkować na szczeblu rządowym i samorządowym w celu podjęcia budowy inwestycji umożliwiającej gromadzenie wody. Jak wykazano sumy roczne opadów w naszym kraju nie zmieniają się a jedynie ich rozkład w czasie – powiedział prof. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Trzeba problem wody zacząć traktować bardzo poważnie, bo ona okazuje się najważniejszym czynnikiem, a za chwilę może stać się towarem deficytowym i przez to bezcennym. Niektórzy nie dostrzegali ogromu tego problemu a jak widać konferencja była działaniem trafionym i spełniła swoje zadanie – podsumował prezes firmy „Agromax”, Bogusław Berka.

Dwudniową konferencję honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski i Małopolski, Marszałkowie województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego a także Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezes Zarządu „Agromax” i Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszy dzień konferencji uświetnił występ wokalistki Adrianny Górki wraz z zespołem.

Pierwszy dzień konferencji dotyczącej suszy w rolnictwie za nami

Ponad pół tysiąca uczestników – rolników, firm i producentów związanych z branżą rolną naukowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz osób związanych z branżą – wzięło udział w pierwszym dniu Konferencji Naukowo – Technicznej pn. „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbyła się 20 lutego w Zakrzowie.

20 lutego rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona szeroko pojętej tematyce suszy. Wydarzenie zorganizowało Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, gdzie zgromadziło się kilkaset osób związanych z branżą rolniczą. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem można było podziwiać krótki pokaz jeździecki zorganizowany przez gospodarzy obiektu w wykonaniu czołowej polskiej zawodniczki, Żanety Skowrońskiej.

Zebranych gości powitał współorganizator konferencji, Bogusław Berka – Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza – Witam na konferencji, która zgromadziła licznych gości. Bardzo się cieszymy jako organizatorzy z tak wysokiej frekwencji.

Głos zabrał również Senator RP Adam GawędaDziękuję, że mogę uczestniczyć w tak ważnej konferencji, która dotyka sprawy bardzo istotnej z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale również z punktu widzenia ochrony naszych ziem. Ważne, by w procesie rozwoju poszukać instrumentów, metod i technologii aby przeciwdziałać tym groźnym i niekorzystnym zjawiskom. Myślę, że konferencja będzie drogowskazem. Życzę owocnych obrad.

Gości przywitał także Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który inicjatywę objął Honorowym Patronatem – Jestem niezmiernie mile zaskoczony, że tyle osób bierze udział w tej konferencji. To jest wyraźny dowód na to, jak ważkie problemy są tu poruszane. Rektor podkreślił wieloletnią współpracę pomiędzy uczelnią a raciborską firmą „Agromax” – Jest to namacalny przykład wychodzenia nauki do praktyki, właściwa droga do wychwytywania tych zagadnień, które nurtują praktykę a jednocześnie pracownicy nauki inspirują się tym, jakich rozwiązań szukać i co robić dla tej praktyki – dodał Rektor.

Z suszą w Polsce boryka się większość gmin. Problem, choć dobrze znany, niestety nadal pozostaje nierozwiązany a każdego roku straty wynikające ze zmian klimatycznych szacowane są na miliardy złotych. Stąd też wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród kilkuset zaproszonych na konferencję naukowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz rolników znaleźli się m. in.: Senator RP Adam Gawęda, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady a także starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda oraz prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Pierwszą część konferencji zainaugurował referat dr inż. Edyty Kruk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która zaprezentowała wnioski płynące z poprzedniego wydarzenia dotyczącego erozji wodnej, które miało miejsce 4 lata temu. Dzięki temu został podkreślony nadrzędny cel przedsięwzięcia – wypracowanie odpowiednich działań oraz wykorzystanie ich w praktyce przez sektor rolniczy. W dalszej części spotkania zaprezentowanych zostało łącznie 10 referatów dotyczących suszy – zarówno dokładnego wyjaśnienia terminu, analizy skutków a także sposobów radzenia sobie z tym problemem.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski i Małopolski, Marszałkowie województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego a także Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezes Zarządu „Agromax” i Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uważam, że pierwszy dzień został w pełni zrealizowany. Myślę, że jutro także będzie ciekawie. Najbardziej czekamy oczywiście na wnioski – już dziś widzimy, że nie wszyscy czują jakie zagrożenia płyną ze strony zmiany klimatu – tymi słowami Prezes Bogusław Berka podsumował pierwszy dzień konferencji.

Organizatorzy zadbali także o artystyczną stronę wydarzenia. Po części oficjalnej uczestnicy mogli posłuchać koncertu w wykonaniu Adrianny Górki, młodej i zdolnej wokalistki, znanej m. in. z występów w programie TVP2 „Voice of Poland”.

Gazeta przedkonferencyjna – zapraszamy do lektury

Jest już dostępna gazeta przedkonferencyjna dotycząca Konferencji Naukowo – Technicznej pn. “Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”. W gazecie można przeczytać o m. in. dokładnym programie spotkania, problemie suszy a także organizatorach inicjatywy. Zapraszamy do czytania!

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji dotyczących konferencji.
Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco.

Internet: (wystarczy kliknąć na tytuł artykułu)

08.02.2019 portal raciborz.com.pl Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? Konferencja naukowo-techniczna w Zakrzowie

07.02.2019 portal trmew.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie – już niebawem w naszym regionie

31.01.2019 portal rolnictwo.com.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie

31.01.2019 portal nowoczesnafarma.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie – już niebawem w naszym regionie

31.01.2019 portal naszraciborz.pl Czy susza zagraża naszemu rolnictwu? Agromax szuka odpowiedzi

29.01.2019r. Portal przedsiębiorcarolny.pl Jak przeciwdziałać suszy?

28.01.2019r. Portal agropolska.plIII Konferencja Naukowo- Techniczna pn.: Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? w Zakrzowie 2019

28.01.2019r. Portal nowiny.pl Będą obradować na temat suszy

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.