BĘDĄ OBRADOWAĆ NA TEMAT SUSZY

BĘDĄ OBRADOWAĆ NA TEMAT SUSZY

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” z Raciborza wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew).

Popieram inicjatywę organizacji konferencji mającej na celu omówienie problemu suszy w kontekście niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powodującego straty i szkody w rolnictwie. Wydarzenie będzie również dobrą okazją do dyskusji o gospodarczych i ekonomicznych skutkach suszy oraz możliwościach jej przeciwdziałania a także o sposobach na ograniczenie negatywnych następstw przesuszania gruntów rolnych – zapewnił Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął konferencję swym honorowym patronatem.
Udział w wydarzeniu wezmą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, praktycy i rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Uczestnicy poruszą takie tematy jak susza w obliczu globalnych zmian klimatu, skutki suszy w rolnictwie i reakcja środowiska naturalnego na suszę. Jednym z zagadnień będą również prawne, ekonomiczne i techniczne możliwości przeciwdziałania skutkom suszy. W planach jest 20 referatów naukowo-technicznych oraz dyskusje.
Konferencja jest już trzecią, organizowaną przez  firmę Agromax z Raciborza wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Pierwsza, o zasięgu powiatowym, dotyczyła zagadnień związanych z melioracjami wodnymi. Druga, która odbyła się w 2015 r. , dotyczyła problemów związanych z erozją wodną i miała już zasięg wojewódzki. Co istotne, wypracowane podczas niej wnioski stały się punktem wyjścia do eksperymentalnych upraw,  na terenach o dużym nachyleniach, prowadzonych na polach Agromaxu. Tegoroczna konferencja, dotycząca skutków suszy, ma charakter międzynarodowy. Organizatorzy zapowiadają, że płynące z niej wnioski,  także zostaną wykorzystane w praktyce, a czuwać nad tym będzie specjalnie powołany jeszcze przed konferencją zespół opracowujący wnioski.

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.