Monthly Archives: luty 2019

Mamy poważny problem z niedoborem wody w Polsce – o suszy, i nie tylko, debatowano w Zakrzowie

Ratunku przed suszą nie ma, zacznijmy bić na alarm zanim będzie za późno. Za kilka lat niektórych gatunków roślin, uznawanych za pospolite, może zabraknąć. Koszty suszy odczujemy wszyscy i będziemy za nie słono płacić – niestety nie jest to scenariusz filmu, lecz najbliższej przyszłości, jaka nas czeka. Dziś w Polsce mało kto zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu. Dlaczego? Bo hasło „susza” stało się ogólnikiem, podobnie jak globalne ocieplenie czy zmiany klimatyczne, kojarzone z odległymi zakątkami ziemskimi. Co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem i, przede wszystkim, jak sobie z nim radzić – m. in. na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas Konferencji Naukowo – Technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która w dniach 20-21 lutego odbyła się w Zakrzowie. Problem socjoekonomiczny Susza poważnie zagraża nie tylko rolnictwu i osobom bezpośrednio związanym z branżą, ale dotknie wszystkich sektorów gospodarki i całego społeczeństwa. Stanowi problem socjoekonomiczny. Takiego określenia użył podczas zakrzowskiej konferencji prof. dr hab. inż. Ľuboš Jurík, który w swym wystąpieniu podkreślił, że zjawisko suszy nie zna granic terytorialnych, powinno być przedmiotem międzynarodowej współpracy. Powód – skutki suszy przełożą się na radykalne zmiany w każdej dziedzinie, gdyż dostęp do wody i żywności to jeden z najważniejszych i podstawowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Już teraz wiadomo, że wkrótce może zabraknąć niektórych warzyw i owoców, za te, które będą dostępne, trzeba będzie płacić wysoką cenę, być może będziemy musieli zmienić nasz styl życia i codzienne przyzwyczajenia. Trzeba o tym mówić Nie chodzi bynajmniej o straszenie suszą czy wyliczanie jej konsekwencji, a o to, by zacząć o tym głośno rozmawiać. -

Prezentacje wszystkich prelegentów

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami oraz wnioskami, które były omawiane podczas III Konferencji Naukowo - Technicznej, która odbyła się 20-21 lutego w Zakrzowie. Niestety, kilka prezentacji nie jest dostępnych w formie pdf. Referat 1: Konferencja Naukowo-Techniczna (2015r.): Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom - podsumowanie - dr inż. Edyta Kruk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Referat 2: Susza na tle zmian klimatu - trendy i przewidywania - dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Referat 3: System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce - prof. dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG – Puławy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Referat 4: Możliwości przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie w kontekście ustawy Prawo Wodne - mgr inż. Tomasz Jurczyk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Referat 5: Gospodarcze i ekonomiczne skutki suszy w Polsce - dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie readmore

Konferencja poświęcona suszy zapisała się na kartach historii. Międzynarodowe wydarzenie podczas dwóch dni zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników.

Konferencja przerosła nasze oczekiwania, zarówno zainteresowanie, liczba uczestników, wysoki poziom referatów jak i wypracowane już dziś wnioski - podkreśla Bogusław Berka, prezes firmy „Agromax” z Raciborza, pomysłodawca i współorganizator III Konferencji Naukowo – Technicznej pn. „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbyła się 20 i 21 lutego w Zakrzowie. Dwa dni inspirujących spotkań, przydatnych informacji oraz ciekawych rozwiązań - tak w skrócie można podsumować III Konferencję Naukowo - Techniczną „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”. W Zakrzowie spotkali się zarówno praktycy jak i naukowcy z branży rolniczej, którzy wspólnie pochylili się nad problemem suszy. Susza jest poważnym problemem i wyzwaniem ale po tym, co tutaj widzę wiem, że jesteśmy w stanie z tym realnie walczyć i temu przeciwdziałać. Po rozmowie z Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim chciałbym przekazać Państwu pozdrowienia i życzyć owocnych obrad oraz zapewnić, że program dla rolnictwa będzie tym, który szuka najlepszych rozwiązań – zapewnił Senator RP Adam Gawęda. Spotkanie zainicjowano referatem dr inż. Edyty Kruk podsumowującym działania realizowane po ostatniej konferencji poświęconej erozji wodnej, która odbyła się w 2015r. Organizatorzy wielokrotnie podkreślali znaczącą rolę, specjalnie powołanego na tę okoliczność, zespołu złożonego z wysokiej klasy fachowców. Dzięki temu możliwe jest wypracowywanie odpowiednich działań, które stopniowo wdrażane pomagają znaleźć rozwiązania na nurtujące rolników kwestie. Potwierdzeniem tych słów jest prowadzenie przez firmę „Agromax” wraz z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie badań opartych na wnioskach z poprzedniej konferencji. Warto wspomnieć, że w Polsce gromadzimy jedynie 6% wody, która odpływa z obszaru naszego kraju. Potencjalnie mówi się, że mogli

Pierwszy dzień konferencji dotyczącej suszy w rolnictwie za nami

Ponad pół tysiąca uczestników – rolników, firm i producentów związanych z branżą rolną naukowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz osób związanych z branżą - wzięło udział w pierwszym dniu Konferencji Naukowo - Technicznej pn. „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbyła się 20 lutego w Zakrzowie. 20 lutego rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona szeroko pojętej tematyce suszy. Wydarzenie zorganizowało Przedsiębiorstwo Rolno - Przemysłowe „Agromax” z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, gdzie zgromadziło się kilkaset osób związanych z branżą rolniczą. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem można było podziwiać krótki pokaz jeździecki zorganizowany przez gospodarzy obiektu w wykonaniu czołowej polskiej zawodniczki, Żanety Skowrońskiej. Zebranych gości powitał współorganizator konferencji, Bogusław Berka - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno - Przemysłowego „Agromax” z Raciborza - Witam na konferencji, która zgromadziła licznych gości. Bardzo się cieszymy jako organizatorzy z tak wysokiej frekwencji. Głos zabrał również Senator RP Adam Gawęda - Dziękuję, że mogę uczestniczyć w tak ważnej konferencji, która dotyka sprawy bardzo istotnej z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale również z punktu widzenia ochrony naszych ziem. Ważne, by w

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji dotyczących konferencji. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco. Internet: (wystarczy kliknąć na tytuł artykułu) 08.02.2019 portal raciborz.com.pl Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? Konferencja naukowo-techniczna w Zakrzowie 07.02.2019 portal trmew.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie – już niebawem w naszym regionie 31.01.2019 portal rolnictwo.com.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie 31.01.2019 portal nowoczesnafarma.pl Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie – już niebawem w naszym regionie 31.01.2019 portal naszraciborz.pl readmore

Międzynarodowa konferencja poświęcona suszy w rolnictwie – już niebawem w naszym regionie

Niespełna miesiąc dzieli nas od konferencji naukowo-technicznej pt.: Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? Spotkanie zorganizuje Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” spółka z o.o. w Raciborzu oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konferencja naukowo-techniczna to dwa dni dyskusji oraz spotkań przedstawicieli polskiego rolnictwa, jak również środowiska naukowego, w tym z Czech i Słowacji. Inicjatywa ma wysoką rangę, gdyż została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Ardanowskiego. Ponadto patronaty sprawują także wojewodowie: małopolski i śląski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Tematyką wody przedsiębiorstwo Agromax zajmuje się już kilka lat. Pierwsza konferencja poświęcona była melioracjom, kolejna erozji wodnej, tym razem organizatorzy pochylą się nad tematem jej niedoboru. – Problem suszy został wyniesiony do takiej rangi, bo z nadmiarem wody można sobie radzić, ale z jej niedoborem jest to zadanie znacznie trudniejsze. Stawiamy sobie pytanie, co robić żeby zaradzić skutkom suszy – komentuje Bogusław Berka, Prezes Zarządu Agromax. Konferencja ma na celu przede wszystkim wypracowanie wspólnych wniosków oraz doraźnych rozwiązań, pozwalających na realną walkę z suszą. Poprzednie przedsięwzięcia także zaowocowały wymiernymi efektami – wielu lokalnych przedsiębiorców i rolników poznało możliwości rozwiązywania problemów, a także wdrażania najnowocześniejszych technologii podnoszących jakość surowca do produkcji żywności. Inicjatywa odbędzie się w dniach 20-21 lutego w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew). Zaproszonych jest kilkaset osób – rolników, ekspertów rolnych, producentów i przetwórców, członk

BĘDĄ OBRADOWAĆ NA TEMAT SUSZY

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” z Raciborza wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew). - Popieram inicjatywę organizacji konferencji mającej na celu omówienie problemu suszy w kontekście niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powodującego straty i szkody w rolnictwie. Wydarzenie będzie również dobrą okazją do dyskusji o gospodarczych i ekonomicznych skutkach suszy oraz możliwościach jej przeciwdziałania a także o sposobach na ograniczenie negatywnych następstw przesuszania gruntów rolnych – zapewnił Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął konferencję swym honorowym patronatem. Udział w wydarzeniu wezmą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, praktycy i rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Uczestnicy poruszą takie tematy jak susza w obliczu globalnych zmian klimatu, skutki suszy w rolnictwie i reakcja środowiska naturalnego na suszę. Jednym z zagadnień będą również prawne, ekonomiczne i techniczne możliwości przeciwdziałania skutkom suszy. W planach jest 20 referatów naukowo-technicznych oraz dyskusje. Konferencja jest już trzecią, organizowaną przez  firmę Agromax z Raciborza wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Pierwsza, o zasięgu powiatowym, dotyczyła zagadnień związanych z melioracjami wodnymi. Druga, która odbyła się w 2015 r. , dotyczyła problemów związanych z erozją wodną i miała już zasięg wojewódzki. Co istotne, wypracowane podczas niej wnioski stały się punktem wyjścia do eksperymentalnych upraw,  na terenach o dużym nachyleniach, prowadzonych na polach Agromaxu. Tegoroczna konfere

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.