Monthly Archives: luty 2015

Archiwum konferencji z 2015 r.

Media o nas: Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji dotyczących konferencji. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco. Prasa 03.2015 miesięcznik AgroNowiny: Erozja niszczy ok 10 mln ton gleby w Polsce 01.03.2015 miesięcznik Wieści Rolnicze: Erozja wodna i jej zapobieganie 25.02.2015 dwutygodnik GazetaInformator: Naukowo o glebie 24.02.2015 tygodnik Nowiny Raciborskie: Erozja gleb – wyzwania dla wszystkich 02.2015 miesięcznik AgroNowiny: Jak zapobiegać erozji gleby? 04.02.2015 Tygodnik Regionalny Nowiny: Szonowice agroNowiny     erozja niszczy     25-02-2015_GI_Naukowo o glebie   24.02.2015, Tygodnik Nowiny Raciborskie_Erozja gleb-wyzwania dla wszystkich readmore

Streszczenie prezentacji z II dnia konferencji

W pierwszym dniu konferencji (19.02.) odbyły się dwie sesje tematyczne, które poprzedził wyjazd w teren. Informacje na temat ich przebiegu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia, w zakładce „Centrum Prasowe”. Drugi dzień konferencji rozpoczął się trzecią sesją tematyczną. Jako pierwsza swoja prelekcję poprowadziła mgr inż. Marta Kot, reprezentującą Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. (więcej…)

Konferencja poświęcona erozji przeszła do historii. Duże zainteresowanie wydarzeniem świadczy o wadze poruszanej problematyki

- Tak duże zainteresowanie tematyką erozji pokazuje, że wypełniliśmy pewną niszę tematyczną. Gdyby nie było zapotrzebowania na wiedzę w tym temacie, konferencja nie cieszyłaby się tak dużym zainteresowaniem. Pierwsze wnioski z naszego spotkania już zostały przesłane Posłowi na Sejm RP, Piotrowi Chmielowskiemu, który przekaże je w formie interpelacji Ministrom Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska - mówi Bogusław Berka, prezes firmy „Agromax” z Raciborza, pomysłodawca i współorganizator konferencji pn. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom”, który podsumował zakończone 20 lutego wydarzenie. W dwudniowej konferencji wzięło udział ponad 100 osób, zarówno praktyków (producentów rolnych i przedstawicieli firm z branży), jak i naukowców z kilku ośrodków w kraju. Przypomnijmy, że konferencja rozpoczęła się 19 lutego. Spotkanie zainicjowano wyjazdem w teren, po którym odbyły się w sumie cztery sesje tematyczne (każdego dnia miały miejsce dwa panele). Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać łącznie dziesięciu prezentacji. (więcej…)

Streszczenie prezentacji z I dnia konferencji

Inauguracyjną prezentację, otwierającą I sesję konferencji, wygłosił dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. UPWr, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Prof. Żmuda poruszył temat krajobrazotwórczej roli erozji gleb, przedstawił również przyczyny i skutki zjawisk erozyjnych. Prelegent przypomniał, że twórcą terminu „erozja gleb” jest amerykański badacz Hugh Hammond Bennett, uznawany za ojca ochrony gleb. Termin erozja wywodzi się z łaciny od słów „erosio” i erodere”, które oznaczają wgryzanie się, żłobienie i pożeranie. - Procesy erozyjne przekształcają teren powierzchniowo i podpowierzchniowo - zaznaczył prof. Romuald Żmuda, a na dowód tych słów przedstawił kilkanaście przykładów krajobrazów będących efektem zjawisk erozyjnych różnego typu. Wśród nich znalazły się m.in. Wielki Kanion Kolorado, czy też klif w Gdyni-Orłowie. Jak zaznaczył prof. Żmuda, w skutek procesów erozyjnych w naszym kraju tracimy rocznie ok. 10 mln ton gleby. Zagrożenie erozją powierzchniową użytków rolnych na obszarze Polski wynosi ok. 20 proc. (więcej…)

Za nami I dzień konferencji poświęconej erozji wodnej

W Polsce problem erozji wodnej jest marginalizowany, chociaż występuje na powierzchni około 4 mln użytków rolnych kraju. W Szonowicach (pow. raciborski) szerokie grono specjalistów postanowiło zmierzyć się z tym zagadnieniem. 19 lutego rozpoczęła się tu dwudniowa konferencja pn. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom”. W wydarzeniu zorganizowanym przez firmę „Agromax” z Raciborza i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczestniczy ponad 100 osób, wśród których są producenci rolni, przedstawiciele branży, pracownicy ośrodków naukowych oraz reprezentanci władz samorządowych, regionalnych i wojewódzkich. Wydarzenie rozpoczęło się od sesji wyjazdowej, podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się z rzeźbą gruntów gminy Rudnik, gdzie nachylenie terenu dochodzi nawet do 30 proc. Niektóre miejsca są tam tak pagórkowate, że trudno wjechać ciągnikiem rolniczym. Na obszarze tej gminy dominują gleby lessowe, podatne na działanie erozji. Gości powitał współorganizator konferencji, Bogusław Berka - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax” z Raciborza. - Pomysł tej konferencji zrodził się z konkretnej potrzeby. Jest problem i trzeba go rozwiązać - powiedział otwierając konferencję B. Berka, który przypomniał także o zorganizowanej przez „Agromax” trzy lata wcześniej konferencji poświęconej melioracji, która także stanowiła niemały proble

PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE OD LAT

  - Tego typu konferencji w Polsce nie było od kilku lat - w ten sposób prof. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opisuje konferencję naukowo-techniczną pt. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom”. Jej uczestnicy rozmawiać będą o problematyce, która – mimo że bardzo istotna – od dłuższego czasu jest pomijana w dyskursach naukowych i branżowych. Organizatorami wydarzenia są firma Agromax z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 19-20 lutego w Szonowicach k. Raciborza (woj. śląskie). Wybór miejsca spotkania nie jest przypadkowy - ze zjawiskiem erozji wodnej, czyli procesem niszczenia i zmiany rzeźby powierzchni terenu przez wodę, zmagają się rolnicy z powiatu raciborskiego, a zwłaszcza mieszkańcy gminy Rudnik, na terenie której mieszczą się Szonowice. (więcej…)

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.