Monthly Archives: styczeń 2015

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ SKUTKOM EROZJI?

Erozja wodna oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na przeciwdziałanie temu problemowi, to tematy przewodnie konferencji naukowo-technicznej, pt. „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom” organizowanej w dniach 19-20 lutego w Szonowicach (k. Raciborza) przez firmę Agromax z Raciborza i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. - Erozja wodna to proces, w którym następuje wypłukiwanie i utrata najurodzajniejszych warstw gleby oraz składników pokarmowych, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do deformacji powierzchni terenu – zwłaszcza pól uprawnych. Wynikiem tego negatywnego zjawiska są też duże straty gospodarcze, takie jak, np. niszczenie upraw poprzez wypłukiwanie materiału siewnego i doglebowych środków ochrony roślin, zalewanie domostw czy ulic naniesionymi warstwami błota. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia przede wszystkim na terenach o dużych nachyleniach oraz lessowym podłożu. W przypadku powiatu raciborskiego z problemem erozji wodnej najbardziej boryka się gmina Rudnik, stąd też właśnie na jej terenie, w miejscowości Szonowice, organizujemy konferencję poświęconą temu zagadnieniu - mówi Bogusław Berka, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza. - Wyszliśmy z inicjatywą organizacji takiej konferencji, ponieważ spotykamy się z tym problemem na co dzień w praktyce rolniczej. W naszych warunkach erozja wodna jest naprawdę bardzo poważnym czynnikiem, wpływającym na ograniczenie efektywności prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie przy dużych areałach – dodaje B. Berka. (więcej…)

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.